.
مقدمه

مقدمه

مقدمه در جهان امروز از یک سو گسترش سریع تکنولوژی موجب توسعه علوم مختلف وپدید آمدن حجم بیش از حد مطالب مورد آموزش گردیده، واز طرف دیگر افزایش جمعیت و محدودیت منابع دورنمای انتقال مناسب این حجم وسیع ومتنوع اطلاعات رابه نسل بعد وآماده کردن آنها برای زندگی دردنیای متحول فردا را در هاله ای از ابهام فرو برده است. این امر متخصصین آموزش را بر آن داشته تا درصدد راهی باشند که بتوان در مدت کوتاهی حجم بیشتری از اطلاعات را باکیفیتی قابل قبول منتقل نمایند. به موازات آن تحقیقات نشان داده است که بیش از 75% یادگیری دانش آموزان از طریق مشاهده و عمل صورت می گیرد. لذا بهره گیری ازروشهای مختلف تدریس و آموزش متناسب با اهداف و محتوای منابع آموزشی و درگیر کردن، حوا...

ادامه مطلب

به سایت مسابقات آزمایشگاهی ویژه مدارس ابتدایی دوره دوم موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام خوش آمدید

سایت تبار

شیوه نامه

پوستر

فرم ارزیابی داوری

اخبار

ایجاد کوه آتشفشان در پایه ششم -دبستان پسرانه امام حسین(ع) شماره یک

روز سه شنبه بیستم آذر ماه سال 1397، دانش آموزان پایه ششم به همراه معلم خود در آزمایشگاه حضور یافتند ...
20 آذر
ایجاد کوه آتشفشان در پایه ششم -دبستان پسرانه امام حسین(ع) شماره یک

بررسی رسانایی گرمایی فلزات در پایه چهارم – دبستان دخترانه واحد3 مشهد

دانش آموزان پایه چهارم رسانایی گرمایی فلزات را در آزمایشگاه بررسی کردند . دانش آموزان پایه چهارم ...
20 آذر
بررسی رسانایی گرمایی فلزات در پایه چهارم –  دبستان دخترانه واحد3 مشهد

انتقال انرژی گرمایی از جسم گرم به جسم سرد- دبستان دخترانه واحد3 مشهد

دانش آموزان پایه چهارم با چگونگی تبادل گرما در اجسام در آزمایشگاه آشنا شدند . دانش آموزان پایه چه...
20 آذر
انتقال انرژی گرمایی از جسم گرم به جسم سرد-  دبستان دخترانه واحد3 مشهد

آیا دستان ما معیار مناسبی برای اندازه گیری دما است ؟- دبستان دخترانه واحد3 مشهد

دانش آموزان پایه چهارم با ضرورت استفاده از دماسنج در زندگی آشنا شدند . دانش آموزان پایه چهارم در ...
20 آذر
آیا دستان ما معیار مناسبی برای اندازه گیری دما است ؟-  دبستان دخترانه واحد3 مشهد

دستورالعمل ها

شیوه نامه اجرایی
02 دی,96
شیوه نامه هشتمین دوره مسابقات آزمایشگاهی  
دعوت از مدارس ابتدایی جهت ارسال عکس و فیلم فعالیت های آزمایشگاهی به دبیرخانه
27 آبان,95
از مدارس ابتدایی مؤسسه امام حسین (ع)  دعوت می شود که فعالیت های آزمایشگاهی سال جاری آموزشگاه خو د را جهت ارائه در سایت (به صورت مصور (متن در...
مدیران محترم مدارس ابتدایی
29 دی,94
فراخوان مدیران محترم مدارس ابتدایی (بیشتر…)
فرم ارزيابي
27 دی,94
نمونه فرم ارزيابي 94-93